Comunicat respecte a l’afectació del COVID-19 a les activitats esportives del Consell Esportiu del Berguedà

Seguint les indicacions de la Secretaria General de l’esport, disposem el següent:

– Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a

partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons

l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.

– Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades

per entitats públiques o privades durant el mateix període de temps.

– Pel que fa a les activitats esportives organitzades pels centres escolars, s’adoptaran

les mesures anunciades pel Departament d’Educació, les quals insten a la suspensió

d’aquestes activitats si impliquen la participació de més d’un centre.

– Pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells

Esportius, i als programes Esport Blanc Escolar, s’hauran d’ajornar o

suspendre en el mateix període d’afectació.

Tenint en compte les directrius de l’Unió de Consells Esportius de Catalunya:

Davant les mesures preses pel govern de Catalunya, el consell directiu de la unió de consells esportius de Catalunya ha pres el següent acord:

  1. Suspendre totes les competicions dels jocs esportius escolars de Catalunya durant 15 dies prorrogables.
  2.  Suspendre totes les activitats esportives que porten a terme els consells esportius en edat escolar durant 15 dies prorrogables.

 

12 de març de 2020

 

ABEL GARCÍA MARÍN

PRESIDENT DEL

CONSELL ESPORTIU DEL BERGUEDÀ

http://www.cebergueda.cat/

cebergueda@ucec.cat

93.822.21.27// 609959008