INSCRIPCIONS II TROBADA D’ESCACS:

https://docs.google.com/forms/d/1s2FVq4AvlpcHPzHyk6CQg4zbBFcIa9s229phfNMBhrk/edit#

Diapositiva1