TEMPORADA 2019-2020

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/esport_escolar/esp_blanc_escolar/docs/InfoProg.pdf

El programa “Esport Blanc Escolar” és un programa institucional que té l’objectiu, tal com estableixen les dues primeres línies estratègiques de l’àmbit de la Promoció i Popularització del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil, fent una atenció especial a les comarques pirinenques”. L’altra finalitat és Ia d’educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport”.

El programa “Esport Blanc Escolar” proposa una activitat de formació poliesportiva en esports d’hivern, en el marc curricular de l’assignatura d’Educació Física, però amb un tractament interdisciplinari que permeti treballar el coneixement i respecte de les muntanyes del Pirineu, i del medi natural en general, de la interacció amb els diferents tipus de neu i de persones i professions del territori que s’hi relacionen, i viure en primera persona tots els valors que comporten.

El programa estableix la realització d’un total de 8 sessions anuals, distribuïdes en 3 sessions d’esquí alpí, 3 sessions d’esquí de fons i 2 sessions de surf de neu (“snowboard”). Cada sessió es portarà a terme durant un matí a la setmana, per part de l’alumnat dels cursos de 3r i 4t de primària (8-10 anys), de forma progressiva, de manera que tots els alumnes realitzin aquesta activitat al llarg de dos cursos escolars.

Val a dir que són molts els agents que fan possible aquest projecte. D’una banda, la coordinació curricular del Departament d’Ensenyament amb els centres educatius de les nou comarques del Pirineu, l’impuls i suport econòmic de la Secretaria General de l’Esport, en col•laboració amb els consells esportius de cada comarca, i el compromís de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern per a la selecció i formació dels tècnics d’esquí i la coordinació tècnica del programa. D’una altra banda, la cooperació de les corporacions locals (consells comarcals, etc.) i del Consell General d’Aran per al transport escolar, així com l’esforç de les estacions d’esquí per a facilitar a un preu reduït els forfaits i el material. I finalment, la petita aportació de les famílies, similar a qualsevol sortida escolar, destinada a completar el cost del lloguer del material, per aquells que no en tinguin.

Prova pilot a 9 comarques

La prova pilot que es desenvoluparà el curs 2014-15, es portarà a terme entre els mesos de gener i d’abril de 2015 en una primera selecció d’escoles (1 ó 2 per comarca) de totes les 9 comarques del Pirineu català. A part de les 3 comarques de la fase experimental que s’acaba d’esmentar, el programa “Esport Blanc Escolar” també es portarà a terme als dos Pallars, a l’Alta Ribagorça, al Solsonès, al Berguedà i al Ripollès. Per a la implementació de la prova pilot d’aquest curs s’han cercat diferents tipologies de centres públics i diferents ubicacions per tenir una mostra àmplia i diversa que permeti contrastar tots els condicionants en la implantació del projecte, i així, ajudi a ajustar les condicions del programa definitiu. Està previst que progressivament vagin entrant al Programa tots els centres d’ensenyament de les 9 comarques, amb un horitzó del curs 2018-19 perquè tot l’alumnat de 3r i 4t de primària tingui la possibilitat de participar en el programa.

La implantació progressiva del programa en 5 cursos respon a diverses qüestions que no es poden defugir. D’una banda, la necessitat d’una aportació econòmica pautada i de creixement progressiu, en les diverses fases d’implementació, per part de totes les parts implicades, que requereix d’una progressiva implantació tècnica, educativa i logística adequada als objectius que pretén.

 

RESOLUCIÓ CONCURS DE TÈCNICS 2018-19

VALORACIÓ BERGUEDÀ 18-19

CONCURS DE TÈCNICS 2017-18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc_YFj2MMKOAr-Kai-tURufUChQ4StjQRp6W01g2w7NrFbkQ/viewform

Per descarregar les bases:

 

PUBLICACIÓ RESULTATS CONCURS 2017-2018

VALORACIÓ DE MÈRITS DEL BERGUEDÀ2017-2018

El programa “Esport Blanc Escolar” és un programa institucional que té l’objectiu, tal com estableixen les dues primeres línies estratègiques de l’àmbit de la Promoció i Popularització del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil, fent una atenció especial a les comarques pirinenques”. L’altra finalitat és Ia d’educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport”.

El programa “Esport Blanc Escolar” proposa una activitat de formació poliesportiva en esports d’hivern, en el marc curricular de l’assignatura d’Educació Física, però amb un tractament interdisciplinari que permeti treballar el coneixement i respecte de les muntanyes del Pirineu, i del medi natural en general, de la interacció amb els diferents tipus de neu i de persones i professions del territori que s’hi relacionen, i viure en primera persona tots els valors que comporten.

El programa estableix la realització d’un total de 8 sessions anuals, distribuïdes en 3 sessions d’esquí alpí, 3 sessions d’esquí de fons i 2 sessions de surf de neu (“snowboard”). Cada sessió es portarà a terme durant un matí a la setmana, per part de l’alumnat dels cursos de 3r i 4t de primària (8-10 anys), de forma progressiva, de manera que tots els alumnes realitzin aquesta activitat al llarg de dos cursos escolars.

Val a dir que són molts els agents que fan possible aquest projecte. D’una banda, la coordinació curricular del Departament d’Ensenyament amb els centres educatius de les nou comarques del Pirineu, l’impuls i suport econòmic de la Secretaria General de l’Esport, en col•laboració amb els consells esportius de cada comarca, i el compromís de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern per a la selecció i formació dels tècnics d’esquí i la coordinació tècnica del programa. D’una altra banda, la cooperació de les corporacions locals (consells comarcals, etc.) i del Consell General d’Aran per al transport escolar, així com l’esforç de les estacions d’esquí per a facilitar a un preu reduït els forfaits i el material. I finalment, la petita aportació de les famílies, similar a qualsevol sortida escolar, destinada a completar el cost del lloguer del material, per aquells que no en tinguin.

Prova pilot a 9 comarques

La prova pilot que es desenvoluparà el curs 2014-15, es portarà a terme entre els mesos de gener i d’abril de 2015 en una primera selecció d’escoles (1 ó 2 per comarca) de totes les 9 comarques del Pirineu català. A part de les 3 comarques de la fase experimental que s’acaba d’esmentar, el programa “Esport Blanc Escolar” també es portarà a terme als dos Pallars, a l’Alta Ribagorça, al Solsonès, al Berguedà i al Ripollès. Per a la implementació de la prova pilot d’aquest curs s’han cercat diferents tipologies de centres públics i diferents ubicacions per tenir una mostra àmplia i diversa que permeti contrastar tots els condicionants en la implantació del projecte, i així, ajudi a ajustar les condicions del programa definitiu. Està previst que progressivament vagin entrant al Programa tots els centres d’ensenyament de les 9 comarques, amb un horitzó del curs 2018-19 perquè tot l’alumnat de 3r i 4t de primària tingui la possibilitat de participar en el programa.

La implantació progressiva del programa en 5 cursos respon a diverses qüestions que no es poden defugir. D’una banda, la necessitat d’una aportació econòmica pautada i de creixement progressiu, en les diverses fases d’implementació, per part de totes les parts implicades, que requereix d’una progressiva implantació tècnica, educativa i logística adequada als objectius que pretén.