Aquesta es la carta que ha fet arribar el nostre President, Abel Garcia, juntament amb tots els consells esportius al departament de salut, per sumar-se a denunciar la discriminació reiterada que està patint l’activitat esportiva en edat escolar.